Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Kimya’ Category

Merhaba, kimya sektörü eskiden olduğu gibi birçok sektöre hammadde sağlama görevinin yanında son yıllarda tüketici ile de oldukça fazla etkileşim halinde olmaya başlamıştır. Bu tarz şirketler için perakende de dâhil birçok konunun yönetilebilmesi, daha fazla çaba gerektiren ve daha önemli bir hal almıştır.

Küresel anlamda, sektörde bulunan şirketleri büyük ve orta ölçekli diye ikiye ayırarak, bilgi sistemleri anlamında incelediğimizde, gözümüze çarpacak en önemli konu, büyük ölçekli şirketlerin mutlaka bir işletme çözümleri yazılımı hatta çoğunlukla kurumsal kaynak planlama yazılımları kullanmasıdır. Ancak, bu tip yazılımları kullanarak operasyonlarını daha etkin ve verimli yöneten büyük şirketlerde bile bilgi sistemleri konusunda önemli bir eksik var; ulusal veya küresel çoklu lokasyonların yönetimi. Burada çoklu lokasyondan kastımız, aynı tüzel kişiliğe bağlı, fabrika, depo, bayii ve satış noktaları olduğu gibi aynı zamanda farklı tüzel kişiliklere bağlı bu tarz yapıların konsolidasyonu veya eş zamanlı yönetilebilmesidir.

Öte yandan, sektördeki orta ölçekli şirketlerin bir kısmı da çeşitli kapsamlarda işletme çözümleri kullanmaktadır. Ancak bu çözümlerin birçoğu oldukça eski teknolojiye sahip ve kapsam bakımından da dardır. Bu çözümlerin diğer bir bölümün sorunları ise, artık geliştirilmeye devam etmiyor oluşlarıdır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, her sektörde olduğu gibi kimya sektöründe de operasyonel verimlilik, rekabet ihtiyacından dolayı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Hatta tüketici ile etkileşim arttıkça kapsam daha da genişlemektedir. Bütün bu saydığımız sebeplerden dolayı ERP sistemleri kendilerini yenilemiş ve aslında doğalarında kesikli üretimin ihtiyaçlarını karşılamak varken, kendilerini geliştirerek sürekli üretim tipine dönük ihtiyaçları da karşılar hale gelmişlerdir.

Microsoft Dynamics AX çözümü ise biraz daha ileri giderek, sürekli üretimin iki alt tipinden biri olarak daha önce bahsettiğimiz “Proses (Akış) Tipi Üretim” için “Process Industries” çözümünü sunmaya başlamıştır. Bu konuda daha detaylı bilgileri ileride paylaşıyor olacağım. Ancak şimdi kısaca Microsoft Dynamics AX gözüyle, kimya sektörüne özel ortak ihtiyaç  ve gerekliliklerin bazılarından bahsedelim.

  • ·         Formül ve Rota Tanımlamaları: AX üzerinde bir ürün veya yarı ürünün tarifi, formül ve rota bilgilerinden oluşmaktadır. Formüller, tesis ve revizyonlar bazında tanımlanabildiği gibi, alternatif formül/rota, farklı harman miktarına göre ölçekleme de söz konusu olabilir. Formüllerle ilgili yeteneklerden bir diğeri ise, verim yönetimidir.
  • ·         Harman(Bulk) Halindeki Ürün/Yarı Ürün İçin Ambalaj Varyasyonları: Formüller çoğunlukla çeşitli kimyasalların karıştırılarak ürün/yarı ürün elde edilmesini sağladıktan sonra, bunlar farklı ambalajlama işlemlerine tabi tutulurlar. AX’ın planlama mantığı, toplam harman büyüklüğü için toplam ihtiyacı tespit ettikten sonra buna göre planlı üretim emirleri oluşturur. Bunu yaparken de miktar kırılımları, formül büyüklükleri, verim yüzdesi gibi faktörleri hesaba katar. Bu işlem yapılırken sistem aynı zamanda olası paketleme kombinasyonları ile de senkronize çalışır ve böylece paketleme anında gerçekleştirilebilir. Bütün bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, aynı tip üretim emirleri birleştirilerek aynı noktadan yönetilmesi, takibi ve raporlanması sağlanabilir. Eldeki stokların sorgulanması sırasında bir maddenin çeşitli ambalaj büyüklüklerine göre kırılımlı olarak görüntülenmesinde mümkündür. Özellikle, ambalaj büyüklüklerine bağlı sipariş sorgulaması durumunda bu bilgi oldukça kritiktir.
  • Lot İzleme: Kimyasal madde üretimindeki birçok durumda, stokta bulunan her maddenin her lotuna ait bir veya daha çok özellik var olabilir. Genellikle bu özelliklerin aldığı değerlere göre, üretimden doğan ihtiyacın veya müşteri gerekliliklerini karşılamak üzere rezervasyon kullanımı söz konusudur. AX ile bu tip parti yönetimi yapmak mümkün olduğu gibi aynı zamanda geriye dönük izlenebilirlik de otomatik olarak sağlanmış olur. Öte yandan, bir lotu çeşitli sebeplerle stok hareketlerine durdurmak da mümkündür.
  • ·         Ortak Ürün/Yan Ürün: Kimya üretiminde, birçok durumda ortak ürün ve yan ürün süreçleri gerçekleşmektedir. Microsoft Dynamics AX, formül yapısı içerisinde ortak ve yan ürünler tanımlanabileceği gibi, beklenen çıktı miktarları ve maliyet tahsisatları da belirlenebilir. Maliyet hesaplama çalıştığında ana maddenin maliyeti yanında ortak ürünün maliyeti de otomatik olarak hesaplanmış olur. Ayrıca, bir ortak ürün ihtiyaç planlaması yapılırken, ilgili ana madde ve diğer ortak/yan ürün için de hesaplamalar yapılmaktadır. Tüm bu işlevlerin yanında beklenen veya beklenmeyen ortak/yan ürünlerin üretim bildirimleri de fiili duruma göre ayrıca yapılabilmektedir.

 www.etg-it.com

 

 

Reklamlar

Read Full Post »